UVOZ AUTOMOBILA LADA ZA INVALIDE

Firma IMPEX IB D.O.O. -Beograd, kao direktni uvoznik automobila marke LADA Vam pruža mogućnost da u kratkom roku realizujete svoja prava na uvoz novog automobila marke LADA po osnovu invaliditeta, jer raspolaže neocarinjenim automobilima u inostranstvu prilikom čijeg carinjenja se može iskoristiti Vaše pravo na uvoz novog automobila, odnosno može se uvesti automobil na Vaše ime.

1. Koji je osnovni preduslov kojeg treba da ispuni fizicko lice:

  • Invalid da bi mogao ostvariti pravo na uvoz novog automobila uz korišcenje prava po osnovu člana 192 tačka 11 a Carinskog zakona ( Službeni glasnik RS br 73/03 i 61/05)
  • Da biste mogli koristiti pravo koje Vam pruža Carinski zakon da kao invalid uvezete nov putnički automobil bez plaćanja carine i PDV – (ili samo bez plaćanja carine – što zavisi od stepena Vaše invalidnosti) morate prethodno pribaviti P O T V R D U koju izdaje MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Republike Srbije, kojom se potvrdjuje stepen Vaše invalidnosti i utvrdjuje pravo na korišćenje POTVRDE za kupovinu - tj. uvoz automobila uz primenu povlastica koje Vam pruža Carinski zakon.
  • Ukoliko niste upoznati sa procedurom pribavljanja ove potvrde , raspitajte se o svojim pravima u OPŠTINI kojoj pripadate po mestu boravka i gde ste evidentirani kao invalid. Oni bi trebalo da Vas upute u dalji postupak i način pribavljanja POVRTDE koju izdaje MINISTARSTVO.

2. Ko ima pravo na oslobadjanje od carine, a
    ko ima pravo na oslobadjanje i od carine i od PDV- a

Pravo na oslobadjanje od plaćanja carine i PDV- a imaju samo invalidi sa 100 % telesnim oštećenjem, dok ostali (sa manjim stepenom oštećenja ) imaju pravo samo na oslobadjanje od plaćanja carine. Stepen invalidnosti će biti upisan u POTVRDU koju ćete dobiti od ministarstva.

3. Kako relizovati pravo na uvoz novog automobila LADA bez carine i
    u kom roku se to može ostvariti ?

Kada dobijete POTVRDU MINISTARSTVA, a odlučili ste da Vaš novi automobil bude LADA, pozovite nas telefonom na 011 / 24 92 302 ili 011 / 24 65 334. Odmah ćete dobiti informaciju o lageru automobila na koje se može iskoristiti vaše pravo na uvoz, o roku u kojem to možemo obaviti, kao i o tome koliko će vas takav automobil na kraju obračuna koštati.

4. Koliko traje postupak uvoza automobila ?

IMPEX IB može Vaš automobil uvesti u veoma kratkom roku (2-3 dana ukoliko se dogodi da nam se obratite u momentu prispeća vozila za koja još nismo započeli carinski postupak) ili u redovnom postupku, u roku od 10 – 14 dana koliko traje razzmak u vremenu izmedju dve partije našeg uvoza.Sam postupak dogovora i uvoza je sledeći:

  • Vi birate (od modela koje imamo na stanju u inostranstvu) model automobila kojeg želite da Vam uvezemo.
  • Kada dogovorimo model i boju automobila sa Vama potpisujemo ugovor o uvozu i prodaji predmetnog automobila .
  • Na bazi ovog Ugovora mi Vam izdajemo Proforma fakturu za vozilo u dinarima , koju Vi placate, a mi pristupamo realizaciji uvoza.
  • Proforma faktura Vam se izdaje bez troškova carine za vozilo, ali sa uračunatim ukupnim PDV-om koji toj fakturi pripada po Zakonu o PDV-u.
  • Ukoliko kupac ima pravo na oslobadjanje i od PDV- a , država SRBIJA će mu, nakon završenog postupka i dobijanja carinske deklaracije , vratiti iznos PDV- a plaćenog prilikom carinjenja (Za povraćaj PDV- a se obraćate Ministarstvu po posebnom postupku, sa carinskim dokumentima koja ćete dobiti od nas ).
  • Sam postupak carinjenja, kada vozila dodju na carinu u zemlji, traje maksimalno 2 dana i ceo taj postupak organizujemo mi. Svi troškovi vezani za uvoz automobila su usključeni u Proforma fakturu i Vi nemate nikakvih dodatnih troškova. Za novac kojeg ćete nam uplatiti dobijate ocarinjen automobil, servisiran za prodaju, sa svim carinskim dokumentima i dokumentima potrebnim za registraciju, sa garantnim listom na 2 godine ili 35000 predjenih kilometara .

Vaše je da izvršite tehnički pregled, platite dažbine za registraciju i naravno, ukoliko imate pravo na povracaj PDV- a, da to pravo i ostvarite u najkraćem roku.

Ne zaboravite !

Bez obzira koliki je stepen Vaše invalidnosti ušteda koju ostvarujete ovom kupovinom je velika.

Ukoliko želite da Vam se u novi automobil ugradi uredjaj za poogon na GAS, to ćemo Vam uraditi brzo i kvalitetno i što je najvažnje, Vaš automobil će ostati u garanciji. Opširnije o ovom možete pročitati na našem sajt na stranici Lade sa pogonom na GAS.

Ukoliko nešto nije jasno - pozovite nas . Stojimo Vam na raspolaganju za svaku informaciju i uslugu.

Naši telefoni su 011/ 24 92 302 ili 011 / 24 65 334

 

..............................................................................................................................................................................................